Ako zlepšiť lojalitu značky a povedomie o značke pomocou infografiky: Tipy semalt

Používanie obrázkov na upútanie pozornosti publika nie je v digitálnom marketingu nová taktika. Samozrejme, blogovanie a články vám môžu pomôcť komunikovať s vyhliadkami, ale vizuály účinnejšie stimulujú angažovanosť a nútia ľudí, aby podnikli požadované kroky, napríklad prihlásenie sa na odber mesačného spravodajcu.

Infografika sa ukázala ako veľmi užitočná pri pomoci značkám rozšíriť ich zákaznícku základňu. Posledné štúdie ukazujú, že sú zdieľané na sociálnych médiách trikrát viac ako všetky ostatné typy obsahu. Na základe toho, Jack Miller, odborníci spoločnosti Semalt zostavili zoznam užitočných tipov, ako sa dostať k mysli cieľového publika pomocou infografiky.

Poskytujte spoľahlivé a dôveryhodné informácie

Nesprávne informácie poškodia dôveryhodnosť vašej značky na trhu. Preto sa uistite, že informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom infographic, sú spoľahlivé a dôveryhodné. Nápady musia byť podložené overiteľnými skutočnosťami a štatistikami. Nezabudnite citovať odkazy správne.

KISS

Hlavným cieľom infographic je popísať zložité koncepty publiku v jednoduchom a ľahko zrozumiteľnom formáte. Informácie sú rozdelené do kúskov hryzeného typu, ktoré čitatelia rýchlo absorbujú. Udržujte svoj infographic jednoduchý, výstižný a zameraný na svoje hlavné ciele a ciele.

V opačnom prípade by príliš veľa informácií sťažilo verejnosti porozumieť obsahu. Ak infographic nestačí na vyjadrenie všetkých nápadov, pokračujte a vytvorte nejaké.

Udržujte dobrý tok obsahu

Neusporiadaná infografia znemožňuje verejnosti pochopiť jej obsah. Uistite sa, že váš infographic obsah je profesionálne a realisticky usporiadaný. Jedným zo zaručených spôsobov, ako dosiahnuť tento cieľ, je zostaviť obrázky a grafiku do sekcií. Pomôže to hladkému toku publika z jednej sekcie do druhej.

Vždy majte aktualizované a relevantné informácie

Väčšina infografík, vrátane tých, ktoré sú vírusové, je vhodná len na krátke časové obdobie, najmä ak sa informácie, ktoré uvádzajú, neustále menia. Váš infographic by mal byť čo najrelevantnejší, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Takéto infografiky budú naďalej generovať návštevnosť vašich webových stránok a zvyšovať mieru konverzie.

Jedným z najjednoduchších spôsobov udržiavania aktuálnosti a relevantnosti rozšírenia je pravidelne aktualizovať informácie, aby odrážali zmeny na trhu. Ak napríklad infographic pokrýva faktory hodnotenia stránok spoločnosti Google, aktualizujte ho tak, aby obsahoval nové faktory, ktoré spoločnosť Google pridáva do svojho algoritmu.

Menej textu, viac grafiky

Jednou z chýb, ktoré väčšina obchodníkov robí, je zahrnúť viac textu a menej grafiky. Ale to nie je správne. Podstatou infographic je pomôcť verejnosti lepšie spracovať informácie pomocou relevantných obrázkov.

Nakoniec, farby majú priamy vplyv na to, ako publikum vníma a asimiluje informácie. Štúdie ukázali, že správne farby môžu zvýšiť porozumenie až o 73% a čitateľov o 40%. Na lepšie spojenie s publikom používajte správne farby.