Expert spoločnosti Semalt rozpracúva výhody a nevýhody zoškrabovania obsahu

Zoškrabanie webu sa stalo veľmi populárnou metódou získavania údajov z webových stránok. Zvyčajne ide o automatizovaný proces, pri ktorom softvér extrahuje údaje zo zdrojovej webovej stránky. Počiatočné kroky zoškrabovania webu sú podobné úlohám, ktoré vykonávajú vyhľadávacie nástroje pri prehľadávaní webových stránok. Škriabanie však ide ešte o krok ďalej. Získava údaje a prevádza ich do formátu, ktorý možno ľahko preniesť do tabuľky alebo databázy. S údajmi je potom možné manipulovať akýmkoľvek možným spôsobom, aby vyhovovali zámerom a plánom správcu webu.

Obsah je zoškrabaný z mnohých dôvodov. Niektorí webmasteri (napríklad obchodníci) používajú zoškrabaný obsah z autority alebo serióznejších webov za predpokladu, že pridanie obsahu na ich stránky prinesie väčšiu návštevnosť alebo slúži iným dlhodobým stratégiám. Medzi ďalšie použitia webového zoškrabovania patrí zhromažďovanie zoznamov nehnuteľností, zhromažďovanie e-mailových adries pre generovanie potenciálov, škrabanie recenzií produktov konkurentov a zhromažďovanie aktuálnych správ zo sociálnych sietí.

Zoškriabanie obsahu má svoje množstvo negatívov. Ak plánujete používať webový zápis, je nevyhnutné, aby ste pochopili tieto výhody a nevýhody.

Hlavné výhody zoškrabania obsahu z webu

1. Webové zošrotovanie je lacná metóda zhromažďovania a analýzy webových údajov, najmä ak ich potrebujete pravidelne. Zoškrabanie na webe vykonáva extrakciu údajov efektívne a finančne.

2. Škrabka sa dá ľahko implementovať za predpokladu, že bol nasadený správny mechanizmus. Investujete raz do webovej stierky a pomôže vám zhromaždiť obrovské množstvo údajov aj z celej domény.

3. Webové škrabacie technológie nevyžadujú častú údržbu, a tak šetria váš čas a peniaze, ktoré by sa inak vynaložili na údržbu.

4. Vysoká rýchlosť a presnosť: chyby sú pri extrakcii údajov neprípustné, pretože jednoduchá chyba môže spôsobiť, že celý súbor údajov bude menej užitočný alebo úplne zavádzajúci. Webové zoškrabovanie umožňuje presnú extrakciu údajov, a preto je výhodné pri získavaní informácií pre obchodné rozhodovanie.

Nevýhody obsahu zoškrabania z webu

1. Zoškrabané údaje si stále vyžadujú čistenie a analýzu: úlohy, ktoré si vyžadujú veľa času a energie.

2. Zoškrabanie obsahu predstavuje potenciálne riziko porušenia pokynov pre prístup na webové stránky.

3. Niektoré stránky nepovoľujú zoškrabovanie stránok . Avšak vysokokvalitné údaje na chránenom webe môžu byť v takom prípade úplne použiteľné.

4. Malá zmena v kóde môže narušiť alebo úplne zastaviť prácu stieracej služby.

Pri stieraní obsahu PAMATUJTE na dodržiavanie týchto pravidiel stierania:

Obsah, ktorý chcete zoškrabať, by nemal byť chránený autorskými právami.

Škrabka neporušuje podmienky používania stránky.

Vaše škrabacie činnosti neovplyvňujú fungovanie škrabaného webu.

Uistite sa, že zoškrabaný obsah dodržiava štandardy čestného použitia.

Škriabanie obsahu je nepochybne mocným nástrojom na zhromažďovanie webových údajov. Aj napriek svojim potenciálnym nevýhodám poskytuje mnohým webmasterom jednoduchý, menej časovo a finančne nenáročný spôsob získavania údajov. Potrebujete pravidelne extrahovať obrovské množstvo webových údajov? Sú údaje, ktoré potrebujete, šírené na mnohých webových stránkach? Chcete dostávať upozornenia, keď sa zmení informácia o určitej webovej stránke? Naučiť sa základy zoškrabovania obsahu vám môže pomôcť robiť tieto veci pohodlne a pohodlne.